สราวุธ ปิติยาศักดิ์.

คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ : พร้อมถามตอบอัตนัยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา / สราวุธ ปิติยาศักดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2555 [2012] - 8, 269 หน้า.

บทที่ 1. ลักษณะทั่วไปของกฎหมายลักษณะทรัพย์ -- บทที่ 2. ประเภทของทรัพย์ -- บทที่ 3. ส่วนควบ อุปกรณ์ ดอกผล -- บทที่ 4. การได้มา การเพิกถอน การเปลี่ยนแปลง ระงับและกลับคืนมา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ -- บทที่ 5. กรรมสิทธิ์ : สิทธิของเจ้าของและการได้มา -- บทที่ 6. กรรมสิทธิ์ : แดนกรรมสิทธิ์และข้อจำกัดสิทธิแห่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ -- บทที่ 7. กรรมสิทธิ์ : เจ้าของรวม -- บทที่ 8. สิทธิครอบครอง -- บทที่ 9. ทรัพยสิทธิประเภทอื่น.

9789742035426


ทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทย.
ทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.

KPT640 / .ส465 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544