กมลทิพย์ คติการ, 2496-

การบูรณาการแนวคิดและวิธีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย / [โดย กมลทิพย์ คติการ, จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย] ; บรรณาธิการ จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, กมลทิพย์ คติการ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2554 [2011] - 144 หน้า. - โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย (Thai criminal justice reform forum) ; ลำดับที่ 10 . - โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย (Thai criminal justice reform forum) ; ลำดับที่ 10. .

บทนำ -- การบูรณาการแนวคิดและวิธีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย / โดย กมลทิพย์ คติการ, จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย -- รายงานสรุป สังเคราะห์บทเรียนและข้อเสนอแนวทางการพัฒนา / จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, กมลทิพย์ คติการ.

9786167187754


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.

KPT1572 / .ก916 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544