ศศิวิมล ช่วยดำรงค์, 2527-

ความรับผิดต่อความเสียหายทางนิวเคลียร์ / Liability for nuclear damage โดย ศศิวิมล ช่วยดำรงค์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012] - 8, 142 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.


ความรับผิดสำหรับความเสียหายจากนิวเคลียร์ -- ไทย.
พลังงานนิวเคลียร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ความรับผิดสำหรับความเสียหายจากนิวเคลียร์.
พลังงานนิวเคลียร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

KPT847.5 / .ศ565 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544