ศรตม์ ดิษฐปาน, 2530-

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีเงินได้ / Intellectual property valuation for income tax purpose โดย ศรตม์ ดิษฐปาน. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012] - 17, 212 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษี.


ทรัพย์สินทางปัญญา -- การประเมินราคา -- ไทย.
ทรัพย์สินทางปัญญา -- การประเมินราคา.

KPT1155 / .ศ434 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544