รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (พฤษภาคม 2551 - กันยายน 2553) คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา / กลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. - กรุงเทพฯ : กลุ่มงาน, [2554?] [2011?] - 378 หน้า : ภาพสีประกอบ.

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา -- ส่วนที่ 1 การกลั่นกรองกฎหมาย -- ส่วนที่ 2 การพิจารณาศึกษา สอบสวนเรื่องต่าง ๆ และการพิจารณาเรื่องร้องเรียน -- ส่วนที่ 3 การศึกษาวิจัย -- ส่วนที่ 4 การจัดสัมมนาทางวิชาการ -- ส่วนที่ 5 การเดินทางไปรับทราบข้อมูลและศึกษาดูงานในพื้นที่ -- ส่วนที่ 6 การตั้งคณะอนุกรรมาธิการ.


ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ.


งบประมาณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3528 / .ร642 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544