เสถียร เชยประทับ.

การสื่อสารและการตลาดการเมือง / เสถียร เชยประทับ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011] - 391 หน้า : ภาพประกอบ.

ส่วนที่ 1 : การสื่อสารและการตลาดการเมืองในสหรัฐอเมริกา -- บทที่ 1. กำเนิดและพัฒนาการของการสื่อสารและการตลาดด้านการเมืองในสหรัฐอเมริกา -- บทที่ 2. การรณรงค์ทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา -- บทที่ 3. แนวทางการรณรงค์ทางการเมืองสำหรับอาสาสมัครในสหรัฐอเมริกา -- บทที่ 4. สื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกา -- ส่วนที่ 2 : พื้นฐานของการตลาดการเมืองสมัยใหม่ -- บทที่ 5. การตลาดการเมือง : แนวทางที่ครอบคลุมการรณรงค์ทั้งหมด -- บทที่ 6. วิธีการในการวิเคราะห์และข่าวสาร -- ส่วนที่ 3 : เครื่องมือหรือวิธีการด้านการตลาดการเมือง -- บทที่ 7. เครื่องมือตามแบบดั้งเดิม -- บทที่ 8. เครื่องมือโสตทัศน์ -- บทที่ 9. วิธีการตลาดขายตรง -- ส่วนที่ 4 : ลักษณะเด่นของการรณรงค์เลือกตั้ง -- บทที่ 10. การจัดโครงสร้างและองค์กรในการรณรงค์ -- บทที่ 11. การรณรงค์ระดับท้องถิ่นและบทบาทของการตลาดการเมืองในระยะยาว.

9789740328834


การสื่อสารทางการเมือง -- สหรัฐอเมริกา.
สื่อมวลชน -- แง่การเมือง -- สหรัฐอเมริกา.
การตลาด -- แง่การเมือง -- สหรัฐอเมริกา.
การหาเสียงเลือกตั้ง -- สหรัฐอเมริกา.

JA85.2.ส5 / ส726 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544