ชาธร สิทธิเคหภาค.

ถ้าโลกนี้ไม่มีต้นไม้? = The last tree / Last tree ชาธร สิทธิเคหภาค. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : พาบุญมา, 2552 [2009] - 302 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

บทนำ "ป่า" ศูนย์รวมความหลากหลายของสรรพสิ่งที่เรียกว่า "ชีวิต" -- Part 1 The origin of forest -- Chapter 1 พรรณพืชดึกดำบรรพ์ -- Chapter 2 ป่าของโลก -- Chapter 3 ผืนป่าสำคัญของโลก -- Chapter 4 ความหลากหลายของป่าเมืองไทย -- Part 2 ป่าหายไปไหน? -- Chapter 1 กาำรทำไม้ซุง -- Chapter 2 เขื่อน -- Chapter 3 การขยายพื้นที่เมือง -- Chapter 4 ไฟป่า -- Chapter 5 The inconvenient truth -- Part 3 ไร้ป่า ไร้อนาคต -- Chapter 1 มหันตภัย -- Chapter 2 ต้นไม้ กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ -- Chapter 3 มหันตภัยจากการละลายของน้ำแข็งขั้วโลก -- Chapter 4 6 องศาฯ สิ้นโลก -- Chapter 5 มันน่ากลัว ขนาดนั้นเลยหรือ? -- Part 4 เมื่อทั้งโลกช่วยกันรักษาป่า -- Chapter 1 การรณรงค์ในระดับนานาชาติ -- Chapter 2 An inconvenient truth ความจริงที่โลกไม่อยากรับรู้ -- Chapter 3 วัสดุทดแทนไม้ ทางเลือกเพื่อความอยู่รอดของป่าธรรมชาติ -- Chapter 4 พลังงานทดแทนแห่งโลกอนาคต -- Chapter 5 การร่วมมือกันเพื่อสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ -- Chapter 6 องค์กรโลกกู้วิกฤตป่า -- Part 5 คนไทยหัวใจรักษ์ป่า -- Chapter 1 การอนุรักษ์ป่าของภาครัฐ -- Chapter 2 ตำนานนักอนุรักษ์ไทย -- Chapter 3 ป่าชุมชน ความผูกพันของผู้คนและพงไพร -- Chapter 4 โครงการปลูกป่าที่สำคัญ -- Chapter 5 พ่อผู้ปลูกป่าในใจคน -- Part 6 ป่าใกล้ตัว หัวใจสีเขียว -- Chapter 1 ต้นไม้กับคนเมือง -- Chapter 2 เราทุกคนช่วยโลกได้! -- Chapter 3 Green life ใน 8 สัปดาห์ -- Chapter 4 Green consumer บริโภคแบบคนรักษ์โลก -- Chapter 5 เทคโนโลยีช่วยโลก -- Chapter 6 Inspired by nature แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ -- Chapter 7 Green idea, green product ไอเดียเคลียร์โลกร้อน -- Chapter 8 ลดการใช้พลังงาน เริ่มต้นที่ตัวเรา -- Chapter 9 The environmental truth ความจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม -- Part 7 กิจกรรมลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่ป่า -- Chapter 1 แหล่งซื้อพรรณไม้ -- Chapter 2 ดูพรรณไม้ได้ที่ไหน? -- Chapter 3 กิจกรรมธรรมชาติเชิง eco -- Chapter 4 อนุรักษ์ธรรมชาติ on line.

9786117238024


การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ไทย.
การอุ่นขึ้นของโลก.

SD414.ท9 / ช634 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544