คอลลินส์, พอล, ค.ศ. 1969-

เฮย์-ออน-ไวย : เมืองรักหนังสือ = Sixpence house : lost in a town of books / Sixpence house : lost in a town of books พอล คอลลินส์ เขียน ; ศรรวริศา แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2554 [2011] - 293 หน้า : ภาพประกอบ. - คนรักหนังสือ . - คนรักหนังสือ ; .

9786167591056


คอลลินส์, พอล, ค.ศ. 1969-


นักสะสมหนังสือ -- เวสส์ -- เฮย์.
ผู้ขายหนังสือและการขายหนังสือ -- เวลส์ -- เฮย์.


เฮย์ (เวลส์) -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

Z989.ค54 / ค544 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544