ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507-

ปฏิวัติ 2475 และรัฐธรรมนูญ = [1932 revolution in Siam and constitutions] / 1932 revolution in Siam and constitutions ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2555 [2012] - 27, 200 หน้า : ภาพประกอบ.

เนื้อหาบางบทนำมาจากวิทยาพนธ์ชื่อ: รัฐประหาร 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476.

บทที่ 1 การปฏิวัติ 2475 -- บทที่ 2 ระบอบรัฐธรรมนูญ -- ภาคผนวก 1 รายนามสมาชิกคณะราษฎร 102 นาย -- ภาคผนวก 2 ลำดับเหตุการณ์ทางการเมือง ระหว่าง พ.ศ. 2475-2477 -- ภาคผนวก 3 ประกาศคณะราษฎร (ฉบับที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475) -- ภาคผนวก 4 รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 "พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 -- ภาคผนวก 5 รัฐธรรมนูญฉบับที่สอง 10 ธันวาคม พ.ศ.2475 "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม"

9786167202303


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-?
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 7 -- รัฐประหาร, 2475.
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 7 -- สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง, 2475-2477.

JQ1745 / .ธ6347 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544