ดุลยภาค ปรีชารัชช.

จับกระแส : ยุทธศาสตร์การเมืองพม่า / โดย ดุลยภาค ปรีชารัชช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011] - 8, 140 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

1 มองการเมืองพม่าผ่านการเลือกตั้งทั่วไป 2010 -- 2 กลุ่มชาติพันธุ์กับการเมืองการปกครองพม่า -- 3 กองทัพพม่า: แสนยานุภาพแห่งเอเชียอาคเนย์ -- 4 รัฐพม่า: กระดานหมากรุกทางการเมืองโลก.

9789744665867


พม่า -- การเมืองและการปกครอง.

JQ751.ก58 / ด738 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544