ชนินทร์ พงษ์แพทย์, 2527-

การสืบพยานหลักฐานล่วงหน้าในคดีแพ่ง / Examining of evidence bofore trial in the civil case โดย ชนินทร์ พงษ์แพทย์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012] - 7, 112 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน)


พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.
พยานหลักฐาน (กฎหมาย)

KPT1672 / .ช363 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544