ยงยุทธ ภู่ประดับกฤต, 2521-

การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายและร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินในระบบกฎหมายไทย / Introduction and consideration of expenditure budget bills and money bills in the Thai legal system โดย ยงยุทธ ภู่ประดับกฤต. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012] - 14, 182 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)


งบประมาณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3528 / .ย247 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544