หลี่, เฮ่า.

จง "ซื่อ" อย่างแยบยล / หลี่ เฮ่า เขียน ; ประภัสสร วศินนิติวงศ์ เรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : เต๋าประยุกต์ 2011, 2555 [2012] - 203 หน้า.

บทที่ 1 ทะยานสู่โลกกว้าง -- บทที่ 2 เปลี่ยนสภาวะจิต -- บทที่ 3 ใจต้องรวยก่อน -- บทที่ 4 วิธี "แหวกกรอบ" -- บทที่ 5 จง "ซื่อ" อย่างแยบยล.

9786167334486


บุคลิกภาพ.
การดำเนินชีวิต -- แง่จิตวิทยา.

BF698.3 / .ห465 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544