สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-

วิเคราะห์ข้อสอบเก่าผู้ช่วยอัยการรวม 6 สมัย : ในการสอบช่วงระหว่าง พ.ศ. 2533-2546 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง. - กรุงเทพฯ : เต็ก, 2547 [2004] - 376 หน้า.

ข้อสอบอัยการปี พ.ศ. 2533 -- ข้อสอบอัยการปี พ.ศ. 2536 -- ข้อสอบอัยการปี พ.ศ. 2541 -- ข้อสอบอัยการปี พ.ศ. 2542 -- ข้อสอบอัยการปี พ.ศ. 2544 -- ข้อสอบอัยการปี พ.ศ. 2546.

974919666X


อัยการ -- ไทย -- คู่มือเตรียมสอบ.
อัยการ -- ข้อสอบและเฉลย.

KPT1630 / .ส734 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544