สืบแสง พรหมบุญ, 2484-2555.

เจิ้งเหอ ซำปอกงและอุษาคเนย์ / สืบแสง พรหมบุญ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2555 [2012] - 143 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2548 ของ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย. ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร. สืบแสง พรหมบุญ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร.

1 กว่าจะเป็นมหาขันทีและนายพลเรือแห่งทะเลตะวันตก -- 2 จักรพรรดิหย่งเล่อ : เบื้องหน้าเบื้องหลังของนโยบายกองเรือมหาสมบัติ -- 3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของกองเรือมหาสมบัติ : ภูมิความรู้ทางเทคโนโลยีและการเตรียมการอย่างรอบคอบ --4 การเดินทางของเจิ้งเหอและกองเรือมหาสมบัติ -- 5 การยกเลิกกองเรือมหาสมบัติและผลกระทบ -- 6 เจิ้งเหอค้นพบอเมริกา ออสเตรเลีย และเดินทางรอบโลกเป็นความจริงหรือไม่? -- 7 ซำปอกงแห่งอุษาคเนย์.

9743236325


เจิ้ง, เหอ, ค.ศ. 1371-1435.
สืบแสง พรหมบุญ, 2484-2555.
พรหมบุญ (นาม)
เจิ้ง, เหอ, ค.ศ. 1371-1435 --การท่องเที่ยว.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544