วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

ขบวนการเสรีไทยกับวีรกรรมกู้ชาติ / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012] - 63 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2546. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี วันสันติภาพไทย วันที่ 16 สิงหาคม 2555.

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นบุกไทย 8 ธันวาคม 2484 -- รัฐบาลไทยตัดสินใจ -- ไทย-ญี่ปุ่นผูกมั่นพันธมิตร -- ขบวนการเสรีไทยก่อกำเนิดองค์การใต้ดินต่อต้านญี่ปุ่น -- เสรีไทยในสหรัฐอเมริกา -- เสรีไทยในอังกฤษ -- ภารกิจเสรีไทยปฏิบัติการด้านการทหาร -- ปฏิบัติการทางการเมืองและการทูต -- ประกาศสันติภาพ 16 สิงหาคม 2488 -- ประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) หัวหน้าขบวนการเสรีไทย.


เสรีไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2481-2488.

DS584 / .ว615 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544