เอื้อน ขุนแก้ว.

คู่มือการศึกษากฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท / โดย เอื้อน ขุนแก้ว. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2555 [2012] - 211 หน้า.

ส่วนที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 1 องค์กรในการประกอบธุรกิจ -- ส่วนที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ -- บทที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ -- บทที่ 3 การจัดการห้างหุ้นส่วน -- บทที่ 4 การเลิกห้างและการชำระบัญชี -- ส่วนที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน -- บทที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน -- ส่วนที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- บทที่ 6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- บทที่ 7 การจัดการงานของห้าง -- ส่วนที่ 5 บริษัทจำกัด -- บทที่ 8 บริษัทจำกัด -- บทที่ 9 หุ้นและผู้ถือหุ้น -- บทที่ 10 วิธีจัดการบริษัทจำกัด -- บทที่ 11 การประชุมใหญ่ -- บทที่ 12 การกระทำอื่น ๆ ในบริษัท -- ส่วนที่ 6 การชำระบัญชี -- บทที่ 13 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด -- ส่วนที่ 7 คำถามประกอบการทบทวน -- ส่วนที่ 8 ตัวอย่างข้อสอบกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท.

9786163053305


หุ้นส่วน -- ไทย.
กฎหมายบริษัท -- ไทย.

KPT1045 / .อ83 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544