สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-

กฎหมายเกี่ยวกับอัยการ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง. - กรุงเทพฯ : บริษัท อฑตยา มิเล็นเนียม จำกัด, [2555] [2012] - 188 หน้า.

ข้อความเบื้องต้น -- กฎหมายองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- ภาพรวมของกฎหมาย -- องค์ประกอบขององค์กรอัยการ -- อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ -- การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน -- การพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ -- สำนักงานอัยการสูงสุด -- อัยการสูงสุด -- บทเฉพาะกาล -- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 -- ข้อความเบื้องต้น -- บทบัญญัติทั่วไป -- คณะกรรมการอัยการ -- ข้าราชการอัยการ -- วินัยของข้าราชการอัยการ -- ข้าราชการธุรการ -- บทเฉพาะกาล.

9786163100016


อัยการ -- ไทย.
พนักงานอัยการ -- ไทย.

KPT1630 / .ส733 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544