วิวัฒนาการแห่งความคิด : ภาคมนุษย์และมนุษยชาติ / คณะบรรณาธิการ จูเลียน ฮักซ์ลีย์ ... [และคนอื่นๆ] ; ผู้แปล จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 [2009] - 9, 133 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2540.

บทนำ มนุษย์และมนุษยชาติ -- บทที่ 1 ระบบสังคมและคุณธรรมในช่วงแรก -- บทที่ 2 ยุคคลาสสิก -- บทที่ 3 ยุคคริสเตียน -- บทที่ 4 ยุคแสงสว่างทางปัญญา -- บทที่ 5 ยุคแห่งความก้าวหน้า -- บทที่ 6 ยุคแห่งความกระวนกระวายใจ.

9789749900369


ปรัชญา -- ประวัติ.
อารยธรรม.

B51.8 / .ว65 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544