โกวิทย์ พวงงาม.

มองมุมใหม่การบริหารท้องถิ่น : ประสบการณ์เรียนรู้จากต่างประเทศสู่ไทย / โดย โกวิทย์ พวงงาม. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2555 [2012] - 160 หน้า : ภาพประกอบ.

ประสบการณ์เรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่น -- ประสบการณ์เรียนรู้จากประเทศเกาหลีใต้ --บทเรียนรู้จากผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง -- ประสบการณ์เรียนรู้ท้องถิ่น Almere ประเทศเนเธอร์แลนด์ -- ประสบการณ์เรียนรู้จากประเทศเยอรมนี -- บทเรียนรู้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นเขตปกครองพิเศษฮ่องกง --ประสบการณ์เรียนรู้จากประเทศไทย.

9786163053435


การปกครองท้องถิ่น.

JS78 / .ก953 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544