วิษณุ เครืองาม, 2494-

เดินดินกินข้าวแกง / วิษณุ เครืองาม. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2555 [2012] - 270 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9789740209126


บริการอาหาร -- ไทย.
ร้านอาหาร -- ไทย -- กรุงเทพฯ

TX911.2 / .ว654 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544