เยาวภา ประคองศิลป์.

ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย สำหรับวิชาสังคมศึกษา / เยาวภา ประคองศิลป์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2550 [2007] - 181 หน้า : ภาพประกอบ.

9789741327423 9741327420


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ย754 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544