มาลีวัล เลิศสาครศิริ.

การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน : ฉบับปรับปรุง / มาลีวัล เลิศสาครศิริ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเซนต์หลุยส์, 2554 [2011] - 175 หน้า.

บทที่ 1 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์ -- บทที่ 2 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการแพ้ท้องอย่างรุนแรง -- บทที่ 3 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีการตั้งครรภ์แฝด -- บทที่ 4 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะปริมาณน้ำคร่ำผิดปกติ -- บทที่ 5 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานจากการตั้งครรภ์ -- บทที่ 6 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจ -- บทที่ 7 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ -- บทที่ 8 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ -- บทที่ 9 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความผิดปกติของต่อมไทรรอยด์ -- บทที่ 10 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง.

9789746690232


ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์ -- การพยาบาล.
การพยาบาลสูติศาสตร์.

WY157 / .ม646 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544