ธงชัย วินิจจะกูล.

ภูมิกายาและประวัติศาสตร์ = Geo-body and history / Geo-body and history ธงชัย วินิจจะกูล. - รวมพิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554 [2011] - 64 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่. - เขตแดนของเรา-เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา ; 3 . - เขตแดนของเรา-เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา ; 3. .


ไทย -- ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์.
ไทย -- เขตแดน -- ประวัติศาสตร์.
ไทย -- แผนที่.

DS563.7 / .ธ226 2554

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)