สจ๊วร์ต, ฟรานเซส, ค.ศ. 1940-

ความเหลื่อมล้ำแนวราบ : ต้นกำเนิดความรุนแรง / ฟรานเซส สจ๊วร์ต เขียน ; เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2555 [2012] - 109 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดคบไฟวิจัย .

แปลจาก: Horizontal inequalities as a cause of conflict : a review of Crise findings.

กลุ่ม, ความเหลื่อมล้ำแนวราบ และความขัดแย้ง -- ข้อค้นพบ 10 ประการ จากโครงการวิจัย Crise -- ข้อค้นพบด้านนโยบาย -- การประเมินความเหลื่อมล้ำแนวราบ -- บทสรุป และข้อเรียกร้องสำหรับงานวิจัยใหม่.

9786167150284


การบริหารความขัดแย้ง.
การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี.

HM1126 / .ส254 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544