วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

จุดไฟในสายลม : รัฐธรรมนูญ รัฐประหาร นายกฯ พระราชทาน และตุลาการภิวัฒน์ / วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ; เรียบเรียงโดย อธึกกิต แสวงสุข. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊คส์, 2555 [2012] - 10, 335 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ที่ 1 2552.

9789748233642


วรเจตน์ ภาคีรัตน์--ทัศนะเกี่ยวกับการเมืองและสังคม.


กฎหมาย -- แง่การเมือง -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .จ73 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544