ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์.

การเพาะปลูกและการดูแลรักษาสบู่ดำ / เรียบเรียงโดย ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์. - กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, [2549?] [2006?] - 80 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

รู้จักสบู่ดำ -- ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ -- คุณประโยชน์ของสบู่ดำ -- พิษภัยจากสบู่ดำ -- สบู่ดำ-- พืชน้ำมันที่คนทั่วโลกรู้จัก -- สบู่ดำในประเทศไทย -- โครงการปลูกสบู่ดำ -- การขยายพันธุ์สบู่ดำ -- การปลูกและดูแลรักษา -- โรคแมลงและศัตรูพืช -- การเก็บเกี่ยว -- การหีบน้ำมันสบู่ดำ -- สบู่ดำ พลังงานเชื้อเพลิงจากพืชช่วยชาติ -- ปลุกกระแสผลิตสบู่ดำเป็นวาระแห่งชาติ -- ผลงานวิจัยสบู่ดำ-- ขุมพลังช่วยชาติ.

9749334701


สบู่ดำ.
สบู่ดำ -- การเพาะปลูก.

QK495.ย74 / ป462 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544