พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์.

ประชาธิปไตยฯโดยสังเกต / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554 [2011] - 226 หน้า.

ภาคที่ 1 การเมืองยุค คมช.และ ครม.ของพลเอกสุรยุทธ์ (กันยายน 2547-ธันวาคม 2550) -- ภาคที่ 2 วิกฤติการเมืองในช่วงรัฐบาลสมัคร รัฐบาลสมชาย และการเคลื่อนไหวของพันธมิตรฯ (มกราคม 2551-ธันวาคม 2551) -- ภาคที่ 3 การเมืองในการมาถึงของรัฐบาล "หล่อแล้วเนียน" (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) (ธันวาคม 2551-สิงหาคม 2554) -- ภาคที่ 4 การเมืองเรื่อง "ม็อบ ๆ" การเมืองเหลือง-แดง ในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ -- ภาคที่ 5 สังคมการเมืองไทยหลังยุค "ขอคืนพื้นที่" -- ภาคที่ 6 ก้าวต่อไปของประชาธิปไตยฯ.

9786167080390


การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2549-2554.

JQ1745 / .พ6372 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544