ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ.

แนวคิดและแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น / ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - [มหาสารคาม] : อินทนิล, 2554 [2011] - 236 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 ความหมาย "ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น" -- บทที่ 2 พัฒนาการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : กรณีประวัติศาสตร์อีสาน -- บทที่ 3 วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : การสร้างพลังท้องถิ่น -- บทที่ 4 เรื่องและวิธีการศึกษา -- บทที่ 5 ผลและความสำคัญที่ได้รับจากประวัติศาสตร์ท้องถิ่น -- บทที่ 6 บทสรุป.

9786167577074


ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น.

DS588.ต5 / ท496 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544