จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ. ฉบับที่ 2 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555 [2012]. - 228 หน้า : ภาพประกอบ.

ระยะเวลาของเรื่องเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2541-2545.


ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- วารสาร.

KPT2620 / .จ35 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544