ธ. ธรรมรักษ์.

ถ้ารู้ว่าดีและรุ่งแบบนี้ ต้องทำ! / โดย ธ. ธรรมรักษ์. - เชียงใหม่ : บารมีธรรม, [2555] [2012] - 150 หน้า.

รู้แล้วทำไมต้องทำ -- คนจะรวยได้เพราะเหตุใด? -- อุปสรรคกรรมที่ขวางคนไม่ให้เจริญและรวยได้ -- กรรมหนักหรือครุกรรม -- สาเหตุที่ทำให้ไม่เจริญและรวยได้ในชาตินี้ -- กรรมที่ทำให้รวยแบบทันตาเห็น -- เหตุเพราะบุญเก่ามากพอหรือกรรมเก่าฝ่ายดีตามส่งผลในชาตินี้ -- เหตุเพราะรู้จักการสร้างบุญบารมีที่ถูกต้อง -- การให้ทานพร้อมด้วยใจที่มีกำลัง ทำให้รวย! -- เหตุเพราะสร้างกรรมใหม่ฝ่ายดีที่มีกำลังมาก -- ด้วยแรงความกตัญญู -- เคล็ดในการสร้างบุญ -- การนำของไหว้เทพเจ้ามาถวายพระสงฆ์และอุทิศบุญไปให้เทพเจ้านั้นๆ -- การขออนุโมทนาบุญจากพระอริยสงฆ์ผู้มีบุญ ครูบาอาจารย์ เพื่อเพิ่มบุญให้กับตัวเองมากขึ้น -- การอธิษฐานเชื่อมบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ -- การชักชวนคนอื่นไปสร้างบุญ -- การบูชาพระพุทธเจ้าผ่านการใส่บาตรทำสังฆทานกับพระสงฆ์ผู้เป็นตัวแทน -- การอุทิศบุญให้กับคนที่ไม่เห็นด้วยในการทำบุญของเรา -- การเพิ่มบุญด้วยการปรับภพภูมิส่งวิญญาณไปสู่สุคติ -- เพิ่มบุญแบบไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียว -- การทำบุญโดยการต่อชีวิตสัตว์ -- การสร้างบุญด้วยอานิสงส์ใหญ่ -- การทำบุญด้วยน้ำทำให้เงินและชีวิตคล่อง -- ทำบุญอย่างไรถึงจะค้าขายดี.

9786162920509


ความดี (พุทธศาสนา)
บุญและบาป -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.

BQ4415 / .ธ142 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544