พงศกร จินดาวัฒนะ.

มณีแดนสรวง / พงศกร. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง, 2555 [2012] - 479 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2554 ของ ศรีสารา.

9786169056287

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)