รวมคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ในคดีผู้บริโภค ปี 2553 / สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม. - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2554?] [2011?] - 433 หน้า.

1 ซื้อขาย -- 2 เช่าทรัพย์ -- 3 เช่าซื้อ -- 4 จ้างทำของ -- 5 รับขน (บริการขนส่ง) -- 6 สินเชื่อบุคคล/กู้ยืม/ค้ำประกัน -- 7 บัตรเครดิต -- 8 ประกันภัย -- 9 บริการท่องเที่ยว -- 10 บริการสาธารณสุขและความงาม -- 11 บริการธุรกรรมทางธนาคาร -- 12 นิติบุคคลอาคารชุด บ้านจัดสรร -- 13 บริการหลักทรัพย์และกองทุนรวม -- 14 บริการด้านการศึกษา -- 15 ฝากของในคลังสินค้า -- 16 ตัวแทนนายหน้า -- 17 อื่น ๆ -- 18 ไม่รับวินิจฉัย.


การคุ้มครองผู้บริโภค -- ไทย -- คดี.

KPT3276.ก49 / 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544