กรวิทย์ เกาะกลาง.

นักการเมืองถิ่นจังหวัดกระบี่ / กรวิทย์ เกาะกลาง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012] - xv, 127 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่. - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 28 . - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 28. .

9789744496638


การหาเสียงเลือกตั้ง -- ไทย -- กระบี่.
นักการเมือง -- ไทย -- กระบี่.

JQ1749.ก5 / ก363 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544