120 ปี องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย / หนึ่งร้อยยี่สิบปี องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย โดย สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ; ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งแรก. - [นนทบุรี] : สำนัก, 2555 [2012] - 189 หน้า : ภาพสีประกอบ.

พระราชประวัติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) -- พระราชกรณียกิจ ความเป็นผู้นำด้านการแพทย์และสาธารณสุข -- คำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนก -- สืบสานพระราชปณิธาน -- พระนิพนธ์.

9786161111786


มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ, 2434-2472.

DS570.45.ม53 / ก164 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544