สถาพร ดาโรจน์, 2503-

บทบาทของศาลในการตรวจสอบและควบคุมการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉิน / Judicial review for implementation of National State of Emergency Act in Thailand สถาพร ดาโรจน์. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011] - 87 แผ่น.

เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15.


กฎหมายสงครามและภาวะฉุกเฉิน -- ไทย.
ความมั่นคงแห่งชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
สิทธิพลเมือง -- ไทย.
การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา -- ไทย.

KPT3709 / .ส363 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544