ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, 2510-

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี : นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2554 [2011] - ก-ง, 59 หน้า.

9789742611569


นโยบายของรัฐ -- ไทย.

JQ1745.ก55น4 / ย624 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544