ภราดร สามสูงเนิน.

บันทึกภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : โครงการศึกษาและพัฒนาการรับรองสถานภาพทางกฎหมายของหมอพื้นบ้านระยะที่สอง /ผู้เขียน ภราดร สามสูงเนิน, สมัคร สมแวง ; บรรณาธิการ สิริรักษ์ อารทรากร ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2555 [2012] - 72 หน้า : ภาพประกอบ.

9786161110918


แพทย์แผนโบราณ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ทำเนียบนาม.

WZ140.JT3.1A25 / ภ463 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544