กมลทิพย์ สุวรรณเดช.

บันทึกภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน ภาคใต้ : โครงการศึกษาและพัฒนาการรับรองสถานภาพทางกฎหมายของหมอพื้นบ้านระยะที่สอง / ผู้เขียน กมลทิพย์ สุวรรณเดช ; บรรณาธิการ สิริรักษ์ อารทรากร ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2555 [2012] - 96 หน้า : ภาพประกอบ.

9786161110994


แพทย์แผนโบราณ -- ไทย (ภาคใต้) -- ทำเนียบนาม.

WZ140.JT3.1A26 / ก443 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544