คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2552 / [บรรณาธิการ ปัญญา อุดชาชน ... [และคนอื่นๆ]] = The Constitutional Court Rulings 2009 / editors, Punya Udchachon ... [et al.]. - Bangkok, Thailand : Office of the Constitutional Court, 2011 [2554] - 202 หน้า.

เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย.

Summaries of the Constitutional Court Rulings for Year 2009 -- Summary of the Constitutional Ruling No. 1/2552 (Dated 25th February B.E. 2552 (2009)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 2/2552 (Dated 4th March B.E. 2552 (2009)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 3/2552 (Dated 18th March B.E. 2552 (2009)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 4-5/2552 (Dated 18th March B.E. 2552 (2009)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 6-7/2552 (Dated 24th March B.E. 2552 (2009)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 8/2552 (Dated 30th March B.E. 2552 (2009)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 9/2552 (Dated 6th May B.E. 2552 (2009)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 10/2552 (Dated 6th May B.E. 2552 (2009)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 11/2552 (Dated 3rd June B.E. 2552 (2009)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 12/2552 (Dated 19th August B.E. 2552 (2009)) Summary of the Constitutional Court Ruling No. 13/2552 (Dated 26th August B.E. 2552 (2009)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 14/2552 (Dated 3rd September B.E. 2552 (2009)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 15/2552 (Dated 4th November B.E. 2552 (2009)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 16/2552 (Dated 4th November B.E. 2552 (2009)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 17/2552 (Dated 11th November B.E. 2552 (2009)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 18/2552 (Dated 17th November B.E. 2552 (2009)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 19/2552 (Dated 2nd December B.E. 2552 (2009)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 20/2552 (Dated 9th December B.E. 2552 (2009)) สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2552 -- คำวินิจฉัยที่ 1/2552 (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552) -- คำวินิจฉัยที่ 2/2552 (วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552) -- คำวินิจฉัยที่ 3/2552 (วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552) -- คำวินิจฉัยที่ 4-5/2552 (วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552) -- คำวินิจฉัยที่ 6-7/2552 (วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552) -- คำวินิจฉัยที่ 8/2552 (วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552) -- คำวินิจฉัยที่ 9/2552 (วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552) -- คำวินิจฉัยที่ 10/2552 (วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552) -- คำวินิจฉัยที่ 11/2552 (วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552) -- คำวินิจฉัยที่ 12/2552 (วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552) -- คำวินิจฉัยที่ 13/2552 (วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552) -- คำวินิจฉัยที่ 14/2552 (วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552) -- คำวินิจฉัยที่ 15/2552 (วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552) -- คำวินิจฉัยที่ 16/2552 (วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552) -- คำวินิจฉัยที่ 17/2552 (วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552) -- คำวินิจฉัยที่ 18/2552 (วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552) -- คำวินิจฉัยที่ 19/2552 (วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552) -- คำวินิจฉัยที่ 20/2552 (วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552).

9789747725766


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- คดี.
Constitutional law -- Thailand -- Cases.

KPT2620.ก49 / 2554ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544