สวนเบญจกิติ / กรมธนารักษ์ ; คณะผู้จัดทำ คณะทำงานฝ่ายจัดทำหนังสือและของที่ระลึก พิธีเปิดสวนสาธารณะ "เบญจกิติ". - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : กรม, 2547 [2004] - 119 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9747700395


สวนสาธารณะ -- ไทย -- กรุงเทพฯ
พฤกษศาสตร์ -- ไทย.


สวนเบญจกิติ.

SB484.ท9 / ส522 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544