จิตตินันท์ นันทไพบูลย์.

การโรงแรม / จิตตินันท์ นันทไพบูลย์. - กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), [2555] [2012] - 164 หน้า : ภาพประกอบ.

มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

บทที่ 1 ความเป็นมาและวิวัฒนาการของธุรกิจโรงแรม -- บทที่ 2 การแบ่งประเภทของโรงแรม -- บทที่ 3 มาตรฐานโรงแรม -- บทที่ 4 การบริการของโรงแรมและประเภทผู้เข้าพัก -- บทที่ 5 การดำเนินการจัดการและโครงสร้างการบริหารงานโรงแรม -- บทที่ 6 ฝ่ายห้องพัก -- บทที่ 7 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม -- บทที่ 8 แผนกช่างซ่อมบำรุงและแผนกรักษาความปลอดภัย -- บทที่ 9 ฝ่ายการขายและการตลาด และฝ่ายบัญชีและการเงิน -- บทที่ 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล -- บทที่ 11 ปัญหาของลูกค้าและปัญหาของทางโรงแรม -- บทที่ 12 ธุรกิจโรงแรมและสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 13 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโรงแรม -- บทที่ 14 แนวโน้มของธุรกิจโรงแรม.

9786160808748


โรงแรม.
การจัดการโรงแรม.

TX911 / .จ633 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544