ข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง / สำนักงานศาลปกครอง. - พิมพ์ครั้งที่ 10. - กรุงเทพฯ : สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง, 2555 [2012] - 52 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2548.

ศาลปกครองคืออะไร -- หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐใดบ้างที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง? -- คดีปกครองประเภทใดที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้? -- คดีประเภทใดที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง? -- ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใดบ้าง? -- ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือไม่? -- ยื่นคำฟ้องคดีปกครองได้ที่ใด?.

9747629739


ศาลปกครอง -- ไทย.
วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544