อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายเฉลิม เศรษฐบุตร : ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013] - 43, 100 หน้า : ภาพสีประกอบ.

จำเลยไม่พูด : รัฐธรรมนูญในอดีต / นรนิติ เศรษฐบุตร -- ศาลรัฐธรรมนูญกับความคาดหวังของสังคม / นรนิติ เศรษฐบุตร -- ดุสิตธานี : การทดลองจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อ พ.ศ. 2461 / นรนิติ เศรษฐบุตร -- ไทยกับสหภาพโซเวียต สถาปนาการทูตกันก่อนหรือหลังสงครามโลก? / นรนิติ เศรษฐบุตร -- สนุกสไตล์ทูต / นรนิติ เศรษฐบุตร.


เฉลิม เศรษฐบุตร, 2463-2555.
เศรษฐบุตร (นาม)


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- รัสเซีย.

KPT2070 / .อ375 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544