การประเมินผลแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; [ผู้ประเมิน กาญจนา เรืองแก้ว, วรวุทธิ์ การสุวรรณ]. - [กรุงเทพฯ : สำนัก], 2555 [2012] - 10, 123 หน้า.


กระทรวงยุติธรรม--การประเมินผล.


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- การประเมินผล.
นโยบายการใช้จ่ายเงินของรัฐ -- ไทย -- การประเมินผล.

KPT1576 / .ก96 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544