ภูวริน บุญภูพันธ์ตันติ.

บทบาทนายธานินทร์ กรัยวิเชียร กับการต่อต้านคอมมิวนิสต์ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2519-2520) = [The roles of Thanin Kraivichian as an anti-communist prime minister (1976-1977)] / Roles of Thanin Kraivichian as an anti-communist prime minister (1976-1977) โดย ภูวริน บุญภูพันธ์ตันติ. - [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012] - 7, 85 แผ่น : ภาพประกอบ.

ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต.


ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470-


คอมมิวนิสต์ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2519-2520.

JQ1745 / .ภ754 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544