กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.

วังแตก / กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร. - พิมพ์ครั้งแรก. - นนทบุรี : ดอกหญ้า 2000, 2555 [2012] - (8), 280 หน้า : ภาพประกอบ.

วังศุโขทัย ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง -- วังบางขุนพรหม ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง -- วังสวนสุนันทา ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง.

9789746908702


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 7 -- สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง, 2475-2477.

DS582.7 / .ก633 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544