สรชัย พิศาลบุตร.

การวิจัยทางการศึกษา = Educational research / Educational research สรชัย พิศาลบุตร. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด, 2556 [2013] - 193 หน้า.

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา -- บทที่ 2 ขั้นตอนและวิธีการวิจัยทางการศึกษา -- บทที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา -- บทที่ 4 การเลือกตัวอย่างเพื่อการวิจัยทางการศึกษา -- บทที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยทางการศึกษา -- บทที่ 6 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางการศึกษา -- บทที่ 7 การเขียนรายงานการวิจัยทางการศึกษา.

9786167136462


การศึกษา -- วิจัย.

LB1028 / .ส462 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544