ที่นี่-- สถานีคดีปกครอง. [1]. - พิมพ์ครั้งที่ 8. - กรุงเทพฯ : สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง, 2555 [2012] - 87 หน้า : ภาพสีประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2548.

สถานีที่ 1 เธอลำเอียง -- 2 อู่ซ่อมรถเจ้าปัญหา -- 3 ล้วงคองูเห่า -- 4 สัญญาต้องเป็นสัญญา -- 5 คนรักชาติ สู้-- สู้ -- 6 รวมกันเราอยู่ -- 7 ช้านักมักพลาดท่า -- 8 อารมณ์เป็นเหตุ -- 9 ฟ้องก่อน-- อย่านอนใจ -- 10 เพื่อนบ้านมหาภัย -- 11 ราคาชีวิต -- 12 ช้าช้า-- เสียพร้าเล่มงาม -- ความรู้ท้ายเล่ม.

9740152597


การกระทำในทางปกครอง -- ไทย -- คดี.

KPT2735 / .ท63 2555 ล. 1

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544