ไพบูลย์ สำราญภูติ.

ตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง / คีตา พญาไท. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, [2555] [2012] - 60, 653 หน้า : ภาพประกอบ.

กำเนิดเพลงไทยสากล -- กำเนิดเพลงในละครร้อง -- ครูพรานบูรพ์ -- ครูเพ็ชร์รัตน์ (สมประสงค์ รัตนทัศนีย์) -- แม่แก้ว (ประวัติ โคจริก) -- ละครร้องที่มีชื่อแห่งยุค -- พระนางเธอลักษมีลาวัณ -- ละครร้อง คณะแม่เลื่อน ไวนุนานิน -- โรงละครในกรุงเทพฯ -- ประวัติของเพลงลาวดวงเดือน -- กำเนิดวงดนตรี เครื่องสายฝรั่งหลวง กระทรวงวัง -- กำเนิดภาพยนตร์ไทย -- กำเนิดบริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง -- ขุนวิจิตรมาตรา -- เรือโท มานิต เสนะวิณิน ร.น. -- ครูนารถ ถาวรบุตร -- กำเนิดบริษัทภาพยนตร์ไทยฟิล์ม -- ท่านผู้หญิงพวงร้อย สนิทวงศ์ อภัยวงศ์ -- เพลงปลุกใจยุคแรก -- หลวงวิจิตรวาทการ -- กำเนิดวงดนตรีกรมโฆษณาการ -- ครูพจน์ จารุวณิช แห่งดนตรีจารุกนก -- ครูพิมพ์ พวงนาค -- ครูสนิท ศ. -- ครูล้วน ควันธรรม -- ครูจำปา เล้มสำราญ -- ครูสกนธ์ มิตรานนท์ -- ครูมงคล อมาตยกุล -- ครู ป. ชื่นประโยชน์ -- วงดุริยางค์ทหารเรือ -- พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ -- เพลงทหารเรือ -- ครูสมยศ ทัศนพันธุ์ -- ครูไพบูลย์ บุตรขัน -- ครูพยงค์ มุกดา -- กองดุริยางค์ทหารอากาศ -- ครูสง่า อารัมภีร -- ศาลาเฉลิมไทย และศาลาเฉลิมกรุง -- ครูมนัส ปิติสานต์ -- ครูเนรัญชรา -- ครูสุรพล สมบัติเจริญ -- กำเนิดวงดนตรีประสานมิตร -- ครูสง่า ทองธัช -- ครูสมาน กาญจนะผลิน -- ครูสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ -- ครูเกษม ชื่นประดิษฐ์ -- ครูชาลี อินทรวิจิตร -- ครูประสิทธิ์ พยอมยงค์ -- ครูไสล ไกรเลิศ -- ครูสุรพล โทณะวณิก -- ครูประเทือง บุญญประพันธ์ -- ครูสมาน (ใหญ่) นภายน -- เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ -- ครูนคร ถนอมทรัพย์ -- ครูวราห์ วรเวช -- ครูจงรัก จันทร์คณา -- อ.กวี สัตโกวิท -- ทวีพงศ์ มณีนิล -- จรัล มโนเพ็ชร.

9786165086509


สุนทราภรณ์.


คีตกวี -- ไทย -- ชีวประวัติ.
เพลงไทย -- ประวัติและวิจารณ์.

ML390 / .พ925 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544